Namaz sureleri sıralaması! Namaz kılarken okunan zammı sureler

13 Şubat 2021, 11:26
Namaz sureleri sıralaması! Namaz kılarken okunan zammı sureler

Kuran-ı Kerim'in son sayfalarında yer alan kısa namaz sureleri, beş vakit farz namazda okuyabileceğimiz en kolay surelerdendir. Namazda sırasıyla okuyabileceğiniz zammı sure okunuşunu doğru bilmek ve sünnete uygun şekilde kılmak önemlidir. Namaz suresinde hangi sureleri okuyabileceğinizi bilmiyorsanız örnek dua sıralaması haberin detayında! Namazda okunan kısa sure ve duaların okunuşu...

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmemiz için en önemli anahtarın namaz olduğunu vurgulayan Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), namazın öneminden bahseden hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder." (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283). Ölüm anı bizi gelip bulduğunda cennete gidebilmemiz için ahirette bizi bekleyen en öncelikli hesabımız farz kılınan 5 vakit namazlar üzerinedir. Dünyada iken namazımıza ne kadar önem gösterirsek Allah (c.c)'un izniyle o kadar kolay hesap vereceğiz. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili "İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez." (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363) buyuruyor. Huşu içerisinde namazımızı kılabilmek için öncelikle güzel abdest almalıyız. Abdest aldıktan sonra namaz için bazı hazırlıklar yapmalı (temiz kıyafetler giyme, dünyalık düşüncelerden uzak durma vb.) gösterişsiz bir şekilde sadece Allah (c.c)'un rızası için namazımızı kılmalıyız.Bizde namaza başlamak isteyen kimselerin bilmeleri gereken namaz surelerini anlamları ile beraber sizlere derledik. 

TIKLA OKU: NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETLERİ! NAFİLE NAMAZ KILINIŞI

5 VAKİT NAMAZIN ARDINDAN OKUNACAK SURELER NELER?

5 vakit namazın ardından okunacak sure ve dualar

Farz namazlardan sonra okunabilecek sure önerileri:

Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa şu duanın okunması ile 70 belanın def olunduğu bilinmektedir:

Türkçesi: La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

Manası: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.» derse yetmiş türlü belâ ondan def olur.” (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Hadis-i şerif: “Kim sabahleyin 3 kere eûzu besmele çektikten sonra Haşr Sûresi’nin sonundaki 3 ayeti okursa, Yüce Allah onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Her kim de akşam aynı şekilde okursa onun durumu da (sabah okuyan kimsenin ki) gibidir.” (Tirmizî, Fedâil, 22)

Bazı rivayetlere göre Öğle namazından sonra Fetih Suresinin okunmasının faziletli olduğu öne sürülmektedir.

Bazı rivayetlerden elde edilen bilgilere göre de İkindi namazından sonra Amme Suresini okumak, kıyamet günü nurlanmaya vesiledir. 

Hadis-i şerif: "Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir." (Bursevi, Ruhul-Beyan, 10/313)

Kimi rivayetlere göre de Akşam namazından sonra Vakıa suresini okumak rızkı arttırmaktadır.

Yatsı namazından sonra Amenerrasulü okumak, geceyi ibadetle geçirmiş kadar büyük bir sevabı vardır. Bu nedenden dolayı okunması tavsiye edilir.

TIKLA OKU: 5 VAKİT NAMAZA NASIL BAŞLANIR? NAMAZDA ÜŞENGEÇLİK...

TIKLA OKU: NAMAZDAN SONRA TESBİHTE NE ÇEKİLİR?

ZAMMI SURE NEDİR? NAMAZDA OKUNAN ZAMMI SURE ÖRNEKLERİ...

Zammı sure nedir? Zammı sureler hangileri? Namazda okunan zammı sureler

Allah (c.c)'un huzurunda namaza dururken Fatiha'dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Kuranın en son tarafında yer alan kısa sureler, çoğunlukla zammı sure niyetine okunmaktadır. Kuran-ı Kerim ezberi güçlü olan ya da tamamını ezbere bilen hafız kimseler diğer surelerde bulunan ayetleri namazlarda kılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta en az 3 ayet içermesidir ve diğer rekatlarda bir önceki rekatta kalan yerden devam edilmelidir. Namaz rekatları arasında sıraya uymak sünnet davranışlardandır. 3 ayetten kasıt kısa kısa 3 ayet uzunluğuna sahip olmasıdır.

33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekat namazda okunabilir. Koruyucu dua olarak bildiğimiz Ayetel Kürsi toplamda üç ayet değildir, ancak namaz rekatında okunabilir.

NAMAZ SURELERİNİN SIRALAMASI NASILDIR? ZAMMI SURELER YUKARIDAN AŞAĞIYA MI OKUNUR? NAMAZDA ZAMMI SURE SIRALAMASI

Namaz surelerini okuma sırasıyla ilgili yapılması uygun görülen bazı hususları sizlere derledik.. 1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. (Sure atlamadan sırasıyla okunması gerekir.)

Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

Fatiha Suresi
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlâs Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Ayet-el Kürsi

ZAMMI SURELERİN OKUNUŞU! NAMAZDA OKUNAN DUALAR...

Namaz surelerinin anlamları

TIKLA OKU: PEYGAMBERİMİZ SAV'İN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

Namazda okunan dua ya da surelerin dil ile zikredilmesi kadar anlam olarak da bilinmesi gerekir. Bu anlamda baktığımızda okuyabileceğimiz kısa surelerin anlamlarını daha kolay düşünebilmek ve idrak edebilmek daha çabuk huşu içerisinde olmanıza katkı sağlar. Peki namazda okunan dua ve surelerin anlamları neler? İşte namazda okunan kısa sureler ve anlamları...

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fatiha suresi arapça

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
2- Errahmânir'rahim
3- Mâliki yevmiddin
4- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
5- İhdinessırâtel müstakîm
6- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

NOT: Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kimselerde surelerin türkçesini okumak mahreçte ve tecvid de bazı bozukluklara neden olabileceği için sure ezberken arapça okunuşunu kaynak almak ya da dinlemek daha doğru olacaktır.

TIKLA OKU: CEMAATLE NAMAZ NASIL KILINIR? NAMAZA GEÇ KALINDIĞINDA...

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fil suresi arapça

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kureyş suresi arapça

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

TIKLA OKU: RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Maun suresi arapça

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kevser suresi arapça

KEVSER SURESİ ANLAMI:

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kafirun suresi arapça

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Gul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nasr suresi arapça

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

TIKLA OKU: GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI NASIL YAPILIR?

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Tebbet suresi arapça

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İhlas suresi arapça

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Felak suresi arapça

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nas suresi arapça

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
33 Yorum Var
 • Burak 1 hafta önce Şikayet Et
  Kevser Suresinin Türkçe okunuşu yok, ilave edermisiniz sayın Admin Selametle
  Cevapla
 • 8 yaş 1 ay önce Şikayet Et
  Daha 8 yaşın bir çocuk bütün namazı kıloyo Ken dininden utanın Bi namaza vakit ayırın Bi dua edin
  Cevapla
 • Dilan 6 gün önce Şikayet Et
  Allah
 • vatandaş 4 ay önce Şikayet Et
  Hadislere bakıyorum ve dinin bu hale nasıl getirildiğini anlıyorum. Ne diyor nehir olsa beş defa yıkansa kir mi kalır. İşte namazda böyledir diyor. Oysa namazın daha ne olduğunu, islam ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu yani MALINIZIN FAZLASINI VERİN kısmının ısrarla anlaşılmadığını, görmezden gelindiğini görüyoruz ve malınızın fazlası kısmı her nedense bir şekilde kırkta bire indirgendiğini görüyoruz. Sen öz kardeşin mahvolmuş perişan iken ve umursamıyorken, gidip sayfanda hayvanlar gününüz kutlu olsun diye paylaşım yapıyorsan ve bir de namaz kılan biriysen işte bu o demek. Ne dediğini bile anlamadan kıldığın, kardeşin için içinin cız etmediği bir anlayışı namaz pürü pak etmez.
  Cevapla
 • Tayfun&ÇİĞDEM 5 ay önce Şikayet Et
  Bende yeni başladım dua ezberlemek ile şimdilik video hoca ile namaz kılıyorum inşallah tez zamanda kendi başıma kılacağım inşallah
  Cevapla
 • Abdullah64 5 ay önce Şikayet Et
  2 ya da dort sure okumak cok mu zor. Ayrica tek sure stlsmak uygun degil. 2 ve uzeri atlayabilirsinuz. Mesela Kevs er ardondan ihlas suredi gibi
  Cevapla
Yorumların Tümünü Okuyun
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
nevşehir escort bayan
kayseri escort bayan
sakarya avukat
webmaster forumu
buca escort