Kehf Suresi Arapça okunuşu ve faziletleri! Cuma günü Kehf suresini okumanın faziletleri

15 Ocak 2021, 11:49
Kehf Suresi Arapça okunuşu ve faziletleri! Cuma günü Kehf suresini okumanın faziletleri

Okunması en faziletli surelerden olan Kehf Suresini özellikle de Cuma günleri okumak, mükafatı bakımından çok kıymetlidir. Genellikle dilek duasına niyet edilerek okunan Kehf Suresinin faziletlerini ve konusunu araştırdık. Kehf Suresinin fazileti nedir, Kehf Suresinin konusu! Kıtmir nedir, Kıtmir köpeği kuranda geçiyor mu? Kıtmir duası neden okunur? Kehf Suresinde bahsedilen Ashab-ı Kehf gençlerinin kıssası...

Kuran-ı Kerim'in tam ortasında yani 15. cüzde yer alan Kehf Suresi, ismine ilk kez 9. ayette daha sonra diğer ayetlerde de rastladığımız 'Kehf' kelimesinden almaktadır. Arapça'da kelime manasına baktığımızda 'Mağara' anlamına gelen Kehf, Ashab-ı Kehf olarak ifade edildiğinde 'Mağaraya sığınanlar' anlamı taşımaktadır. En genel haliyle tanımlayacak olursak konu bakımından sağlam iman ve inançlarından dolayı öldürülmek istenen bir grup gençlerin Allah (c.c) tarafından nasıl mucizevi bir şekilde korunduğu anlatılmaktadır. Bu gençlerin dışında surede Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn de konu edilmektedir. Özellikle de cuma günü ya da gecesinde bu sureyi okumanın çok büyük bir mükafat olduğunu bizlere müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), bir hadis-i şerifinde "Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513) buyurmaktadır. Gündelik yaşantımız içerisinde en azından haftada bir kere bile olsa okumayı alışkanlık haline getirmemiz gereken Kehf Suresinin faziletlerini ve bilinmeyen mucizevi konusunu sizler için sağlam kaynaklardan araştırmaya çalıştık....

KEHF SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU! KEHF SURESİ MEALİ

TIKLA OKU: SÜBHANEKE DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU! SÜBHANEKE DUASININ FAZİLETLERİ

KEHF SURESİNİN KONUSU NEDİR? KEHF SURESİNDE BAHSEDİLEN OLAYLAR

Kehf Suresinin konusu nedir? Kehf suresinde geçen ashab-ı kehf gençleri kıssası

Kuran-ı Kerim'deki sıralamaya göre 18, iniş sırasına göre 69. sure olan Kehf Suresi, ilk ayetlerde Allah'a şükretme ile başlayıp sıfatlarıyla birlikte Kuran-ı Kerim'in üstünlüğü, Müslüman kimseleri bekleyen müjdeler ve Allah (c.c)'a karşı çocuk yakıştırması yapanların ikaz edilmesinden bahsedilmektedir. Kehf Suresinin büyük bir bölümünde hepimizin ibret alması gereken 3 kıssa anlatılmaktadır. Bu kıssalardan birisi Ashab-ı Kehf gençleri. Ashab-ı Kehf gençlerinin Allah'a olan inançlarından dolayı zalimler tarafından öldürülmek istenmesi ve bu iman dolu gençlerin de inançlarından vazgeçmeyip dağdaki mağaraya sığınmaları zikredilmektedir. Ashab-ı Kehf gençleri kıssasını çok kısa bir şekilde özetleyelim...

TIKLA OKU: YASİN SURESİNİN ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU! YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ...

ASHAB-I KEHF GENÇLERİNİN HİKAYESİ (KISACA)

Ashab-ı Kehf gençlerinin kıssası

Ashab-ı Kehf ve Roma İmparatoru Dekyus-Decius isimli zalim bir kral, Ashab-ı Kehf gençlerinin yaşadığı döneme denk gelmektedir. Zalim kral, Allah'a iman eden bu gençlerin öldürülmesi için, çalışanlarına emir verip mümin herkesi bir araya toplamasını ister. Zabıtalar Ashab-ı Kehf'i yakalayınca putperestliği seçmelerini emrettiğini söyler. Gençler bunu kabul etmeyince de zorlu işkencelerden geçerler. O zamanlarda öldürülen kimselerde kapıya asılırdı. Kral yurt dışından gelene iman dolu bu gençlere vazgeçmeleri için mühlet verir.

Gençlerde bu esnada şehrin yakınlarında yer alan mağaraya topladıkları erzak yiyeceklerle sığınıyor. Allah (c.c), bu gençlerin imdadına yetişerek onları orada uyutuyor. Allah Kral'ın aklına mağarayı ördürme düşüncesini getiriyor. Açlıktan ölecekleri düşünülse de bazı rivayetlere göre 309 yıl bazılarına göre de 900 yıl kadar uyutuluyorlar. Daha sonra uyanıyorlar ve ruhlarını teslim ediyorlar.

ASHAB-I KEHF'İN KÖPEĞİ KITMİR NE DEMEK, KURANDA GEÇİYOR MU? CENNETE GİRECEĞİNE İNANILAN KITMİR KÖPEĞİN HİKAYESİ...

Ashab-ı Kehf gençlerinin köpeği olarak duyduğumuz Kıtmir; (ketmir ya da katmir) dinimize göre, cennete gireceğine inanılan hayvanlardan biri olarak bilinmektedir. Günümüzde tevazu sözleri arasında da kullanılabilen bu terim, aynı zamanda gündelik yaşantımızda tükettiğimiz hurmanın çekirdeğindeki orta kısımdaki zara da denilmektedir. Allah (c.c)'un Kuran-ı Kerimdeki Kehf Suresinde bahsettiği Kıtmir köpeği ile ilgili şu ayet zikredilmektedir: “Mağara ehli uykuda iken sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürürdük. Onların köpekleri, dirseklerini eşiğe uzatmıştı. Onları görsen, için korkuyla dolar, geri dönüp kaçardın.” 18/Kehf  Sûresi’nde toplamda 4 kez “köpekleri” şeklinde geçen ifade ile bu kutlu hayvana işaret edilir.  Peki Kıtmir köpeği neden Kuranda geçiyor olabilir? Kıtmir köpeği cennete girecek kadar Allah'ın hoşuna gidebilecek ne yapmış olabilir? Cevabını şu şekilde düşünebiliriz: Allah (c.c)'un yolundan ayrılmayıp hak yol için tüm dünyalık işleri elinin tersi ile iterek kıyam halinde mağaraya sığınan bu gençleri bekleyip, onlarla birlikte olan bu kutlu köpek kıssasında anlayabileceğimiz gibi ne olursa olsun iyilerle olmak, Allah (c.c)'un rızasını kazanabilmemiz için çok önemli bir vesiledir. Durumu özetleyen en açık hadis ise şu olabilir:

Ashab-ı Kehf köpeğinin haricinde basit ya da değersiz şeyler için de zikredilen bu Kıtmir kelimesi, kabuk- incecik zar anlamında şu ayette de geçmektedir: “Allah’ı bırakıp taptıklarınız, bir çekirdek kabuğuna(veya zarına) bile sahip değillerdir.'' 35/Fâtır, 13.

KITMİR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU! KITMİR DUASI NE İŞE YARAR?

KITMİR DUASI ANLAMI...

Kıtmir duası

KITMİR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

"Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. Muhammedün Resulullahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram. Es'elüke ya rabbel arşıl azim. En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin. Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş."

KITMİR DUASININ ANLAMI:

Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in, Azrail'in, İsmail'in, İshak'ın, İbrahim'in ve Yakup'un rabbi Yüce Allah'ım! Ey bereketleri indiren Kuran'ı, Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah'ım! Yegane Melik ve hak olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri) 

Ashab-ı Kehf gençlerinden sonra Hızır (a.s) ile Hz. Musa'nın arasında geçen olağanüstü olaylar anlatılıyor. Son kıssa ise Zülkarneyn kıssası (83-98). Zülkarneyn kıssasında ise adaletli ve takvalı hükümdarın dünyada Ye’cûc ve Me’cûc’ün yayılmasını önlemek için yaptığı set anlatılır.

KEHF SURESİNİN FAZİLETLERİ NELER? 

Kehf suresini cuma günü okumanın faziletleri

Yaşadığımız şu ahir zamanda gelecek olan deccalın fitnesinden korunmak için Kehf suresinin ilk ayetlerinin okunması tavsiye edilmektedir. Bu durumu Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şu şekilde vurgulamaktadır: "Kim, Kehf sûresinin evvelinden (bir rivayette sonundan) on âyet ezberlerse, Deccâl'den korunmuş olur." (Müslim, Müsâfirûn, 257; Ebû Dâvud, Menâhim, 14; Tirmizi, Fiten, 59; İbn Mâce, Fiten, 33).

 “Kim, Kehf sûresinin son on âyetini okursa deccâlin fitnesinden korunur” (Müsned, VI, 446);

“Kim, Kehf sûresini indirildiği gibi okursa sûre, kıyamet gününde onun için bir nûr olur. (Beyhak^, Sünen, III, 249).

Kuran-ı Kerim'de yer alan Kehf Suresi okumanın faziletleri oldukça önemlidir. Özellikle de cuma günleri okunması tavsiye edilen Kehf Suresinin bu mübarek günde okunması ile mükafatları artmaktadır. Peki cuma günü Kehf suresi neden okumalıyız?

CUMA GÜNÜ KEHF SURESİ OKUMANIN MÜKAFATLARI

Kehf suresinin arapça ve türkçe okunuşu

Ömrümüz boyunca davranışlarını ve yaşam şeklini her daim örnek almamız gereken Sevgili Peygamber Efendimiz'in sünnetleri bizler için rehber niteliğindedir. Bizler de Efendimiz (SAV)'in hadis-i şeriflerini öğrenerek yaşam şeklimizi düzenleyebiliriz. Gün içerisinde yaptığımız ibadetlerin sevabını arttırmak için sünnete uygun hareketler sergilemeliyiz. Örneğin; yemek yerken besmele çekmek, güzel yerlere sağ ayak ile girme, cuma gününe hürmet gibi... Mümin kimselerin bayramı olan mübarek cuma gününde Kehf suresi okumanın fazileti hadis-i şeriflerle sabittir. İşte Cuma günü Kehf suresi okumanın sevabı...

“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.” (Deylemî; Zebîdî, el-İthâf: 3/291-292; Ğazâlî, el-İhyâ, 1/548; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, No. 8929, 6/257.)

Ebû Sa‘îd el-Hudrî (r.a)'ın rivayetine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Her kim Cuma gününde Kehf Sûresi’ni okursa, o iki Cuma arasını o kimse için nûr gibi parlatır.” Hâkim, el-Müstedrek, 2/368; Beyhakî, es-Sünen, 3/249; Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, 9/476.

Hz. Âişe validemiz ise, bir kere Rasûlüllâh (SAV): “Size, öyle bir sûre haber vereyim mi ki, azameti gökle yer arasını doldurmuştur, kendisini yazana da o kadar ecir vardır, onu Cuma günü okuyan için bir dahaki cumaya üç gün ziyadesine kadar (günahları) bağışlanır. Uyurken onun sonundaki beş (bir başka rivâyete göre on) âyeti okuyanı gecenin dilediği saatinde Allâh-u Te‘âlâ uyandırır” buyurunca Sahâbe-i Kirâm: “Buyur yâ Rasûlellâh!” dediler. Bunun üzerine Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Ashâb-ı Kehf Sûresi’dir.” buyurdu. (İbni Merdûye, Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, 9/477; Zebîdî, el-İthâf, 3/292)

KEHF SURESİNİN İLK 10 AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kehf suresinin ilk 10 ayeti

KEHF SURESİNİN İLK 10 AYETİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kehf Suresi ilk 5 ayeti türkçe okunuşu

kehf suresi ayetleri

1- Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur.
2,3,4- (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.
5- Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar.
6- Demek sen, bu söze (Kuran’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!
7- İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık.
8- Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz.
9- Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?
10- Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi. 

Pinterest'te Paylaş
Yorumlar
2 Yorum Var
  • mmed 1 yıl önce Şikayet Et
    Kur an geldiği zaman sır ortadan kalkar. Çünki mufassaldır (fussilet) . Ayetler Allah tarafından başka ayetlerle açıklanır (hud suresi 1 ve 2. ayetler)
    Cevapla
  • hasan.sari. 1 yıl önce Şikayet Et
    kuranin.her.suresine.her.ayetine.hatta.her.noktasina.dahi.inaniyor.vede.iman.ediyorum.amenna.ve.saddakna.
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
sakarya escort bayan
nevşehir escort bayan
kayseri escort bayan
sakarya avukat
webmaster forumu
buca escort