Güncel

Muhtelif Nev’de Hadisler

Kütübüsitte Hadis No: 5920 Hadisin Ravisi: Ebu SaidilHudri
Bir gün Resulullah (sa) bize ikindi namazı kıldırdı Sonra bir hutbede bulundu Bu hutbede kıyamet vaktine kadar olacak her şeyi bize haber verdi Bunu belleyen belledi unutan unuttu Söyledikleri arasında şu da vardı “Dünya caziptir tatlıdır Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir nasıl amel edeceğinize bakmaktadır Aman uyanık olun Dünyadan hacının kadından hacının Aman uyanık olun Kimseyi insanların korkusu bildiği bir hakikati söylemekten alıkoymasın” Ravi der ki “(Bunu söyleyince) Ebu Said merhum ağladı Sonra sözlerine devam etti “Vallahi öyle şeyler gördük ki korktuk Resulullah’ın söyledikleri arasında şu da vardı Haberiniz olsun Kıyamet günü her bir vefasız için vefasızlığı nisbetinde bir bayrak dikilecektir Baş imamın (devlet reisinin) vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık olmayacaktır Onun bayrağı kıçının yanına dikilir” O günkü bellediklerimiz meyanında şu da vardı Haberiniz olsun İnsanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde yaratılmıştır Kimisi vardır mü’min olarak doğar mümin olarak yaşar kafir olarak ölür Kimisi vardır kafir olarak doğar kafir olarak yaşar mü’min olarak ölür Kimisi vardır kafir olarak doğar kafir olarak yaşar kafir olarak ölür Haberiniz olsun kimisi vardır yavaş öfkelenir (öfkesinden) çabuk döner; kimisi vardır çabuk öfkelenir çabuk döner; kimisi vardır yavaş öfkelenir yavaş döner İşte bunlar birbirlerini dengeler Haberiniz olsun onlardan bir kısmı vardır; çabuk döner çabuk kızar Bilesiniz bunların en hayırlısı ağır öfkelenen çabuk dönendir; en erlileri de çabuk öfkelenip yavaş dönendir İnsanlardan borcunu iyi ödeyen (başkasındaki alacağını) iyi talep eden vardır Kimisi de kötü öder iyi talep eder; kimi de kötü talep eder iyi öder bunlar birbirlerini dengeler Bilesiniz bir kısmı vardır kötü öder kötü talep eder Bilesiniz bunların en hayırlısı iyi ödeyen iyi talep edendir; en kötüleri de kötü ödeyen kötü talep edendir Bilesiniz Öfke ademoğlunun kalbinde bir kordur Gözlerinin kızarmasını avurtlarının şişmesini görmüyor musunuz Kim öfkeden bir başlangıç hissederse yere yaslansın (öfkesi geçinceye kadar öyle kalsın)” Ebu Said dedi ki “Biz (bu sırada) gündüzün aydınlığı devam ediyor mu diye güneşe bakmaya başladık Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam “Haberiniz olsun Dünyanın ömründen geçmiş kısmına nisbeten geri kalan kısmı şu gününüzden geçen kısma nazaran geri kalan kısmına nisbeti gibidir”
Hadis Kaynağı:Tirmizi Fiten 26 (2192)

Kütübüsitte Hadis No: 5921 Hadisin Ravisi: İyaz İbnu Hımar
Resulullah (sa) buyurdular ki “Rabbim bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti (Ve buyurdu ki) “Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir Ben bütün kullarımı hanif (=Müslüman hakka taraftar) olarak yarattım Ancak şeytanlar onlara gelip (fıtri) dinlerinden alıp götürdüler kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler” Allah Teala hazretleri arz ehline baktı ve Ehli Kitap’tan bir kısmı hariç onların Arap acem hepsine öfkelendi ve dedi ki “Ben seni imtihan etmek ve seninle de (başkasını) imtihan etmek üzere gönderdim Sana suyun yıkayıp (yok edemeyeceği) bir kitap gönderdim Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın” Allah Teala hazretleri bana Kureyş’i ateşe vermemi (onlarla savaşmamı) emretti Ben “Ey Rabbim bu durumda onlar başımı yararlar ve bir ekmek parçısına çevirirler” dedim “Öyleyse seni çıkardıkları gibi sen de onları (Mekke’den) çıkar Onlara karşı gazada bulun da biz de sana yardım edelim; infakta bulun biz de sana infak edelim Sen bir ordu gönder biz de sana onun beş misli (yardımcı melek ordusu) gönderelim Sana itaat edenlerle birlik ol asikre karşı savaş” buyurdu Cennetlikler üç kısımdır 1Kuvvet sahibi adaletli sadaka veren ve muvaffak olanlar 2Bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olanlar 3İffetli namuslu ve çoluk çocuk sahibi olanlar” Resulullah devamla dedi ki “Cehennem ehli de beş kısımdır 1Aklı olmayan zayıflar Bunlar aranızda tabi olarak bulunurlar hiçbir ehle ve mala tabi değildirler 2Tamahkarlığını izhar etmeyen hain kişiler Böylesi bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder 3Akşam sabah her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlar 4Cimrilik ve yalanı da zikretti 5Bir de kötü huylu kaba sözlü insan” Resulullah devamla buyudular ki “Allah Teala hazretleri bana mutevazi olmanızı emretti Öyle ki hiç kimse hiç kimseye karşı böbürlenmesin hiç kimse hiç kimseye karşı tecavüzde bulunmasın”
Hadis Kaynağı:Müslim Cennet 63 (2865)

Kütübüsitte Hadis No: 5922 Hadisin Ravisi: Ebu Ümame
Resulullah (sa) buyurdular ki “Allah Teala hazretleri her hak sahibine hakkını verdi Öyleyse varis lehine vasiyet yoktur Çocuk yatağa aittir Zani için mahrumiyet vardır Gerçek hesapları Allah’a aittir Kim kendisini babasından başkasına nisbet eder veya hakiki velisinden başkasını veli gösterirse kıyamet gününe kadar Allah’ın laneti üzerine olsun” Resulullah devamla dedi ki “Kadın kocasının evinden onun izni olmadan (başkasına) infak edemez” Kendisine “Ey Allah’ın Resulü Yiyecek de mi” denildi “Bu mallarınızın en kıymetlisidir” buyurdular Sonra sözlerine şöyle devam ettiler “Ariyet (olarak alınan sahibine) ödenir Minha (olarak alınan sahibine) geri verilir Borç ödenir kefil olan borçlu sayılır”
Hadis Kaynağı:Tirmizi Vesaya 5 (2121); Ebu Davud Büyu 90 (3665)

Kütübüsitte Hadis No: 5923 Hadisin Ravisi: Ebu Hureyre
Resulullah (sa) buyurdular ki “Üzümü kerm diye isimlendirmeyin “Vay şu dehrin mahrumiyet hüsranına” diye kahırlı söz söylemeyin Zira Allah’ın kendisi dehrdir”
Hadis Kaynağı:Buhari Edeb 101; Müslim Elfaz 516 (2246 2247); Ebu Davud Edeb 81 (4974); Muvatta Kelam 3

Kütübüsitte Hadis No: 5924 Hadisin Ravisi: Vail İbnu Hucr
Resulullah (sa) buyurdular ki “Kerm demeyin fakat ıneb ve habele (asma) deyin”
Hadis Kaynağı:Müslim Elfaz 12 (2248)

Kütübüsitte Hadis No: 5925 Hadisin Ravisi: Abdullah İbnu Habeşi
Resulullah (sa) buyurdular ki “Kim bir sidre ağacını keserse Allah onun başını cehenneme uzatır” [(Bu hadis hakkında kendisine sorulunca) Ebu Davud şu cevabı vermiştir “Bu hadis muhtasardır Manası şudur “Kırda bayırda yolcuların ve hayvanların gölgesinden istifade ettikleri bir sidre ağacını o ağaçta herhangi bir hak sahibi olmayan bir kimse haksız olarak keserse Allah onun başını cehenneme uzatır” demektir”]
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 171 (5239)

Kütübüsitte Hadis No: 5926 Hadisin Ravisi: Hasan İbnu İbrahim
Hişam İbnu Urve’ye sidre ağacının kesilmesi hakkında (caiz mi değil mi diye) sordum Bu sırada Urve’nin kasrına dayalı vaziyette idi şöyle cevap verdi “Şu kapıları kapı kanatlarını hep görmüyor musun Bunların hepsi Urve’nin sidre ağacındandır Urve onu tarlasından kesmiş ve “Bunda bir beis yok” demişti” [Bir başka rivayete göre Hişam soru sahibi Hasan İbnu İbrahim’e cevabında şöyle devam etmiştir “Ey Iraklı Bu (yasak hikayesi senin getirdiğin bir bid’adır” Hasan İbnu İbrahim Hişam’a “Hayır bid’a sizin canibinizden geldi Ben Mekke’de şöyle söyleyeni işittim “Allah sidre ağacını kesen kimseye lanet etsin”
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 171 (5241)

Kütübüsitte Hadis No: 5927 Hadisin Ravisi: Cabir
Yanlarında yüzü dağlanarak en vurulmuş bir merkep olduğu halde Resulullah (sa)’a uğrayanlar oldu “Bunu böyle enleyenlere Allah lanet etsin” buyurdular ve yüze vurmaktan ve yüze enlemekten nehyettiler
Hadis Kaynağı:Müslim Libas 106 (2116); Ebu Davud Cihad 56 (2564); Tirmizi Cihad 30 (1710)

Kütübüsitte Hadis No: 5928 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Resulullah (sa) yüzünden enlenmiş bir merkeb görmüştü bunu uygun bulmadığını belirtti ve “Allah’a yemin olsun (Ben olsaydım) eni bu hayvanın yüzünün en uzak noktasına vururdum” buyurdu Sonra emir verdi kendi merkebinin sağrılarına en vuruldu Böylece sağrıları ilk dağlayıp (en vuran) Aleyhissalatu vesselam oldu
Hadis Kaynağı:Müslim Libas 108 (2118)

Kütübüsitte Hadis No: 5929 Hadisin Ravisi: Enes
Abdullah İbnu Ebi Talha’yı tahnik ediversin diye Resulullah (sa)’a götürdüm Onu elinde en vurma şişi olduğu halde zekat develerini enlerken buldum”
Hadis Kaynağı:Buhari Libas 22 Zekat 69 Zebaih 35; Müslim Libas 112 (2119); Ebu Davud Cihad 57 (2563)

Kütübüsitte Hadis No: 5930 Hadisin Ravisi: Cabir
Resulullah (sa) buyurdular ki “Karanlık çöktüğü zaman çocuklarınızı dışarı salmayın Çünkü şeytanlar bu esnada her tarafa yayılırlar Yatsı vaktinden bir müddet geçince onları serbest bırakın Kapını kapa Allah’ın ismini zikret Kandilini söndür Allah’ın ismini zikret Yemek kabının ağzını kapa ve Allah’ın ismini zikret (kapayacak birşey bulamadığın takdirde [çubuk gibi] herhangi bir şeyi üzerine uzatıp koymak suretiyle de olsa (bunu yap) Zira şeytan kapalı kapıyı açamaz Kandilleri söndürün zira fasıkçık (fare) olur ki fitili çeker de ev halkını yakar”
Hadis Kaynağı:Buhari Bed’ü’lHalk 11 14 Eşribe 22 İsti’zan 49 50; Müslim Eşribe 96 (2012); Muvatta Sıf

Kütübüsitte Hadis No: 5931 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Bir fare gelerek çektiği bir fitili Resulullah (sa)’ın önüne üzerinde oturmakta olduğu hasır minderin üstüne bırakıp gitti Fitil hasırdan bir dirhem kadar bir yer yaktı Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam “Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün Zira şeytan böylelerine rehberlik edip böylesi işler yaptırarak sizi yakar” buyurdular
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 173 (6247)

Kütübüsitte Hadis No: 5932 Hadisin Ravisi: Ebu Musa
Medine’de bir ev geceleyin aile halkı içinde olduğu halde yandı Durumları Aleyhissalatu vesselam’a haber verilmişti “Bu ateş var ya Sizin düşmanınızdır Uyuduğunuz zaman onu söndürün de size zarar vermesin” buyurdular
Hadis Kaynağı:Buhari İsti’zan; Müslim Eşribe 101 (2016)

Kütübüsitte Hadis No: 5933 Hadisin Ravisi: Ali İbnu Ömer İbni Ali İbni’l Hüseyin İbni Ali
Resulullah (sa) buyurdular ki “Ayaklar çekildikten sonra (evlerden dışarı) çıkmayı azaltın Çünkü Allah Teala hazretlerinin birkısım hayvanatı vardır bu saatten sonra (yuvalarından çıkıp) ortalığa yayılırlar”
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 115 (5103)

Kütübüsitte Hadis No: 5934 Hadisin Ravisi: Rafi İbnu Hadic
Resulullah (sa) Medine’ye geldiğinde Medineliler hurma telkih ediyorlardı “Ne yapıyorsunuz” diye onlara sordu Medineliler “Bu eskiden beri yapmakta olduğumuz bir şey” deyip (açıkladılar) Aleyhissalatu vesselam da “Eğer bunu yapmasanız belki de sizin için daha iyi olur” buyurdular Bunun üzerine Medineliler o işi bıraktılar Hurma ağaçları (o yıl çağla) döktü (ve meyve tutmadı) Durum Aleyhissalatu vesselam’a haber verilince şöyle buyurdular “Bilin ki ben bir beşerim Size dininizle ilgili bir emirde bulunursam onu derhal alın Eğer kendi re’yime dayanan bir şey emredersem bilin ki ben bir insanım”
Hadis Kaynağı:Müslim Fezail 140 (2362)

Kütübüsitte Hadis No: 5935 Hadisin Ravisi: Ebu Hureyre
Resulullah (sa) buyurdular ki “Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit Allah’tan lütuf ve ikramını talep edin Zira onlar bir melek görmüştür Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının Çünkü o da bir şeytan görmüştür”
Hadis Kaynağı:Buhari Bed’ü’lhalk 15; Müslim Zikr 82 (2729); Ebu Davud Edeb 115 (5102); Tirmizi Da’avat

Kütübüsitte Hadis No: 5936 Hadisin Ravisi: Cabir
Resulullah (sa) buyurdular ki “Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının Çünkü onlar sizlerin görmediklerinizi görürler”
Hadis Kaynağı:

Kütübüsitte Hadis No: 5937 Hadisin Ravisi: İbnu Ömer
Resulullah (sa) buyurdular ki “İyne usulüyle alışverişte bulunur sığırların peşine düşer ziraate razı olur ve cihadı da terkederseniz Allah size öyle bir zillet verir ki dininize tekrar rücu etmedikçe o zilleti kaldırmaz”
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Büyu 56 (3462)

Kütübüsitte Hadis No: 5938 Hadisin Ravisi: Ebu Ümame
Resulullah (sa)’ın saban ve diğer bir ziraat aleti görünce “Bunun girdiği bir eve Allah mutlaka zillet de sokar” dediğini işittim
Hadis Kaynağı:Buhari Hars 2

Kütübüsitte Hadis No: 5939 Hadisin Ravisi: Enes
Resulullah (sa) Kisra’ya ve Necaşi’ye bu Necaşi üzerine cenaze namazı kıldığı Necaşi değildir ve bütün inatçı cebbarlara onları aziz ve celil olan Allah’a davet eden mektuplar yazdı
Hadis Kaynağı:Müslim Cihad 75 (1774); Tirmizi İsti’zan 23 (2717)

Kütübüsitte Hadis No: 5940 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Resulullah (sa) Kisra’ya mektubunu göndermişti Kisra mektubu okuyunca yırttı Aleyhissalatu vesselam da “paramparça olmaları için” beddua etti
Hadis Kaynağı:Buhari İlm 7

Kütübüsitte Hadis No: 5941 Hadisin Ravisi: Üsame İbnu Zeyd
Resulullah (sa) üzerinde semer bulunan bir merkebe bindi altında Fedek kadifesi vardı Üsameyi de arkasına aldı Beni’lHaris İbnu’lHazrec’te oturan Sa’d İbnu Ubade (ra)’ye Bedir Savaşı’ndan önce geçmiş olsun ziyaretine gitti Beraberce giderken aralarında Abdullah İbnu Ubey İbnu Selül’ün de bulunduğu bir cemaate rastladılar oturuyorlardı Abdullah İbnu Ubey o sırada henüz Müslüman olmamıştı Cemaatte Müslümanlar müşrikler putperest olanlar Yahudiler Müslümanlar karışık vaziyette idi Bu cemaatte Abdullah İbnu Ravaha (ra) da vardı Onlara Resulullah’ın bindiği merkebin kaldırdığı toz isabet edince Abdullah İbnu Ubey burnunu örtüsüyle sarıp “Bizi toz içinde bırakma” diye homurdandı Resulullah (sa) cemaate selam verip durdu Merkepten inip onları Allah’a davet etti onlara Kur’an okudu Abdullah İbnu Ubey Aleyhissalatu vesselam’a “Be adam Bundan daha güzel birşey yok Eğer söylediğin hak ise bizim cemaatimizi rahatsız etme evine dön Kim sana gelirse ona anlat” dedi Bunun üzerine Abdullah İbnu Ravaha da “Evet ey Allah’ın Resulü Sen bizim toplantılarımıza gel Zira biz bunu istiyoruz” dedi Bundan sonra Müslümanlar müşrikler ve Yahudiler aralarında atıştılar Nerdeyse birbirleriyle kapışacaklardı Resulullah (sa) onları yatıştırmak için gayret sarfetti ve sustular Resulullah da bineğine atlayarak yoluna devam etti ve Sa’d İbnu Ebi Vakkas’ın yanına gelip evine girdi Aleyhissalatu vesselam ona “Ey Sa’d Ebu Hubab’ın ne dediğini işittin mi” dedi Ebu Hubab’la Abdullah İbnu Ubey’i kastediyordu “Şöyle şöyle söyledi” buyurdu Sa’d İbnu Ubade “Ey Allah’ın Resulü Onu affet Sana Kitab’ı gönderen Zatı Zülcelal’e kasem olsun Allah’ın sana indirdiği Hak geldiği zaman bu beldenin ahalisi ona taç giydirmeye sarık sarmaya ittifak etmişlerdi Allah Teala hazretleri sana verdiği bu hakikatla onun başa geçmesini engelleyince bu onun boğazına takıldı İşte şahid olduğun densizliği ona yaptıran da budur” dedi (Bu açıklama üzerine) Resulullah onu bağışladı Resulullah (sa) ve ashabı müşrikleri ve Ehli Kitabı Allah’ın emrettiği üzere bağışlıyorlar onların eza ve cefalarına sabrediyorlardı Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştu “Muhakkak siz malınızda ve canınızda imtihan olunacaksınız ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah’a ortak koşanlardan pek çok incitici sözler işiteceksiniz Eğer sabreder ve takvaya sarılırsanız işte bu uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir” (Ali İmran 186) Rab Teala bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurmuştur “Kitap ehlinden çoğu imanınızdan sonra sizi tekrar inkara döndürmek isterler Bu kendilerine hak iyice belli olduktan sonra nefislerinde duydukları kıskançlık yüzündendir Allah’ın emri gelinceye kadar onlara aldırış etmeyin ve onları kınamayın Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir” (Bakara 109) Resulullah (sa) Allah’ın buradaki emrini afla te’vil ediyordu Bu hal Allah’ın onlarla (savaşa) izin vermesine kadar devam etti (İzin gelince) Aleyhissalatu vesselam Bedir Gazvesi’ni yaptı (Bu savaşta) Allah Teala hazretleri Kureyş’in ileri gelenlerinin canlarını aldı Aleyhissalatu vesselam ve ashabı zafer ve ganimet elde ederek ve Kureyş’in ileri gelenlerini de esir alarak döndüler Abdullah İbnu Ubey İbni Selül ve beraberindeki putperest müşrikler “Bu (islam) hadisesinin artık talihi döndü” dediler Resulullah (sa)’a islam üzere biat ettiler ve Müslüman oldular
Hadis Kaynağı:Buhari Cihad 127 Tefsir Ali İmran 15 Marda 15 Libas 98 Edeb 115 İsti’zan 20; Müslim Cih

Kütübüsitte Hadis No: 5942 Hadisin Ravisi: Halid İbnu Ma’dan
Muaviye İbnu Ebi Süfyan (ra)’a (hilafeti esnasında) Mikdam İbnu Ma’dikerb Amr İbnu’lEsved ve Kınnesrin ahalisinden Beni Esedli bir adam bir heyet halinde geldiler Hz Muaviye Mikdam’a “Hasan İbnu Ali (ra)’nin vefat ettiğini biliyor musun”dedi Haberi işiten Mikdam “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” diyerek (üzüntüsünü ifade etti) Ona falan (Muaviye) “Bunu bir musibet mi addediyorsun” dedi Mikdam “Niye musibet addetmiyeyim Resulullah (sa) onu kucağına almış “Bu bendendir Hüseyin ise Ali (ra)’dendir” buyurmuştu dedi Beni Esed’den olan adam da (Hz Muaviye’ye yaranmak için Hz Hasan’ın ölümünü bir fitnenin sönmesine teşbihen) “Allah bir ateşi söndürdü” diye söze karıştı Mikdam “Bugün ben seni kızdırmaya ve hoşlanmadığın şeyleri sana duyurmaya devam edeceğim” dedi Sonra şöyle seslendi “Ey Muaviye Eğer doğru söylersem beni tasdik et yalan söylersem beni tekzib et” Hz Muaviye (ra) “Pekala öyle yapacağım” dedi Mikdam “Allah aşkına söyle Resulullah (sa)’ın altın takınmayı yasakladığını işittin mi” dedi Hz Muaviye “Evet” dedi Mikdam “Allah aşkına söyle Resulullah’ın ipek giymeyi yasakladığını biliyor musun” diye sordu Hz Muaviye “Evet biliyorum” dedi Mikdam tekrar sordu “Allah aşkına söyle Resulullah (sa)’ın vahşi hayvan derisini giymeyi üzerlerine binmeyi yasakladığını biliyor musun” Muaviye yine “Evet biliyorum” diye cevapladı Hz Muaviye’nin bu sözü üzerine Mikdam dedi ki “Allah’a kasem olsun ey Muaviye bütün bunları ben senin evinde gördüm” Hz Muaviye şu cevabı verdi “Ey Mikdam anladım ki senin elinden bana kurtuluş yok (söylediklerinin hepsi doğru)” Halid (İbnu Velid) der ki “Hz Muaviye Mikdam (ra)’a diğer iki arkadaşına (Amr İbnu’lEsved ve Esedli adam) nazaran daha çok ihsan ve atada bulunulmasını emretti Ayrıca (Mikdam’ın) oğluna (beytü’lmalden) iki yüz (dirhem) tahsisatta bulundu Mikdam ise (Hz Muaviye’nin verdiği) ihsanları arkadaşlarına dağıttı Esedli ise aldıklarından kimseye birşey vermedi Bu durum Hz Muaviye’ye ulaşınca “Mikdam kerem sahibi cömert birisidir Elini açmıştır Esedli adam ise malik olduğu şeyi iyi tutan birisidir” dedi
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Libas 43 (4131); Nesai Fere’ ve’lAtire 12 (7176)

Kütübüsitte Hadis No: 5943 Hadisin Ravisi: Abdullah İbnu Amr elHuzai
Abdullah İbnu Amr elHuzai babası (ra)’ndan naklediyor “Resulullah (sa) Fetih’ten sonra beni çağırdı ve benimle Mekke’ye Ebu Süfyan’a Kureyşliler arasında dağıtması için biraz mal göndermek istedi Bana “Kendine bir arkadaş ara” buyurdu Derken bana Amr İbnu Umeyye edDamri geldi ve “Duydum ki sen Mekke’ye gidecekmişsin ve yanına bir arkadaş arıyormuşsun” dedi “Evet” dedim “Ben sana arkadaşım” dedi Ben hemen Resulullah (sa)’a gelip “Kendime bir arkadaş buldum” dedim “Kim” buyurdular “Amr ibnu Ümeyye’dir” dedim “O kaVminin yöresine gelince ona karşı müteyakkız ol Çünkü evvel adam şöyle demiş “Bekri arkadaşına güvenme” buyurdular Derken yola çıktık Ebva’ya kadar geldik Amr “Benim kavmimle bir işim var Beni burada biraz beklemeNİ arzu ediyorum” dedi Ben de “işin rastgelsin” dedim Ayrılınca Resulullah (sa)’ın sözünü hatırlayıp devemi hızlandırdım (Ebva’dan) çıkıp deveyi hızlı yürümeye zorladım Ezafir’e gelince Amr’ın bir grup adamla karşımdan geldiğini gördüm Devemi daha da hızlandırdım ve onu geçtim Kendine hedef olmaktan kurtulduğumu anlamıştı yanındakiler geri döndü Amr (tek başına) bana yetişti ve “Kavmimle bir işim vardı (İşimi görüp bitirdim)” dedi Ben de “Pekala” dedim Yolumuza devam edip Mekke’ye geldik Ben emanet malı Ebu Süfyan (ra)’a teslim ettim” [Hadisin senedi zayıftır]
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 34 (4861)

Kütübüsitte Hadis No: 5944 Hadisin Ravisi: Hemmam İbnu Münebbih
Ebu Hureyre (ra) bize pekçok hadis söylemişti (Bir defasında) şöyle dedi “Resulullah (sa) buyurdular ki “Sizden önce yaşayanlardan bir adam bir kimseden bir akar satın aldı Bu akarı satın alan kimse orada içinde altın bulunan bir küp buldu Satana gelip “Altınını al Ben senden akarı satın aldım altını satın almadım” dedi Satan da “Ben sana araziyi içinde bulunan herşeyiyle birlikte sattım” dedi (Anlaşamayınca) bir adamı hakem tayin ettiler Adam (onları dinledikten sonra) “Sizin çocuklarınız var mı” dedi Onlardan biri “Oğlum var” diğeri de “kızım var” dedi Hakem “Oğlanla kızı evlendirin Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun” dedi
Hadis Kaynağı:Buhari Enbiya 50; Müslim Akdiye 21 (1721)

Kütübüsitte Hadis No: 5945 Hadisin Ravisi: İbnu Ömer
Resulullah (sa) buyurdular ki “İnsanları içinde binmeye mahsus tek hayvan olmayan yüz develik bir sürü gibi bulursun”
Hadis Kaynağı:Buhari Rikak 35; Müslim Fedailu’sSahabe 232 (2547); Tirmizi Emsal 7 (2876)

Kütübüsitte Hadis No: 5946 Hadisin Ravisi: Cabir
Resulullah (sa) buyurdular ki “Mürar yoluna kim çıkacak Gerçekten ondan günah olarak Beni İsrail’den affedilen kadar günah affedilecek” Oraya ilk çıkan Beni Hazrec’ten bizim süvarimiz oldu Sonra herkes peşpeşe oraya geldi Aleyhissalatu vesselam “Kızıl devenin sahibi [olan bedevi] hariç hepiniz mağfirete erddiniz” buyurdular Biz adamın yanına gelip “Gel sana da Resulullah istiğfarda bulunuversin” dedik O ise bir yitiğini arıyordu “Yitiğimi bulmam benim için arkadaşınızın istiğfarından hayırlıdır” dedi
Hadis Kaynağı:Müslim Münafık 12 (2880)

Kütübüsitte Hadis No: 5947 Hadisin Ravisi: İbnu Mes’ud
Resulullah (sa) buyurdular ki “İslam’ın değirmeni otuz beş veya otuz altı veya otuz yedi (yıl) döner Eğer (dini terkederek kendilerini) helak ederlerse daha önce helak olanların yolunu tutmuş olurlar Dinleri ayakta kalırsa onlar için yetmiş yıl ayakta kalır” Ben dedim ki “(Bu yetmiş yıllık müddet) zikri geçen (otuz beş yıllık müddet)ten sonra mı başlayacak yoksa geçen kısım buna dahil mi” “Mezkur müddet buna dahildir” buyurdular
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Fiteni (4264)

Kütübüsitte Hadis No: 5948 Hadisin Ravisi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas
Resulullah (sa) buyurdular ki “Ümid ederim ki Allah ümmetimi Rabbinin nezdinde yarım gün te’hirden aciz kılmayacaktır” Sa’d’a “Yarım gün ne kadardır” diye sorulmuştu “Beş yüz yıl” diye cevap verdi
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Mehalim 18 (4350)

Kütübüsitte Hadis No: 5949 Hadisin Ravisi: İsa İbnu Vakid
Resulullah (sa) buyurdular ki “Yüz seksen (hicri) yılı gelmiş olsaydı ümmetime bekarlık ve dağların başlarında ruhbanlığı helal kılardım” [Rezin tahric etmiştir]
Hadis Kaynağı:Rezin

Kütübüsitte Hadis No: 5950 Hadisin Ravisi: Ümmü Seleme
Resulullah (sa) fareye fuveysika der ve şunu ilave ederdi “Ben bunu meshe uğramışlardan biliyorum Çünkü o kendisine (içmesi için) deve sütü konulsa onu içmez Ama koyun sütü verilse onu içer” [Rezin tahriç etmiştir Buhari’de kaydedilmiştir (Bed’ü’lHalk 15; Müslim Zühd 62 (2997)]
Hadis Kaynağı:Buhari Bed’ü’lHalk 15; Müslim Zühd 62 (2997)

Kütübüsitte Hadis No: 5951 Hadisin Ravisi: İbnu Mes’ud
Ey Allah’ın Resulü Maymun ve domuzlar Allah Teala’nın mesh ettiği insanlardan mı” diye sorulmuştu Şu cevabı verdi “Allah Teala hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez Maymun ve domuzlar daha önce de vardı”
Hadis Kaynağı:Müslim Kader 33 (2663)

Kütübüsitte Hadis No: 5952 Hadisin Ravisi: Aişe
Resulullah (sa) (bir gün) “Aranızda muğarribler görüldü mü” diye sordu Ben “Muğarribler de ne” dedim “Onlar kendilerine cinlerin iştirak ettikleri kimselerdir” buyurdular
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 116 (5107)

Kütübüsitte Hadis No: 5953 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Resulullah (sa) buyurdular ki “Badiyede (kırda sahrada köyde) yaşayan kabalaşır av peşinden koşan gaflete düşer Sultanın kapısına gelen fitneye düşer Kişi sultana yakınlığı artırdığı nisbette Allah’tan uzaklaşır”
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Sayd 4 (2859 5860); Tirmizi Fiten 69 (2257); Nesai Sayd 24 (7 195)

Kütübüsitte Hadis No: 5954 Hadisin Ravisi: Ebu Hureyre
Resulullah (sa) buyurdular ki “Ömrün biraz uzarsa ellerinde sığır kuyruğu gibi birşeyler taşıyan birtakım insanları çok geçmeden göreceksin Onlar Allah’ın gadabına uğrayarak sabaha ererler Allah’ın nefretine uğrayarak akşama ererler” Resulullah bir başka rivayette de “Ateş ehlinden iki sınıf vardır henüz onları görmedim Yanlarında sığır kuyruğu gibi birşeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah’a taatten dışarı çıkmışlardır Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar Başları deve hörgücü gibidir Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun kokusunu dahi almazlar Halbuki onun kokusu şu şu kadar uzak mesafeden duyulur” buyurdular
Hadis Kaynağı:Müslim Cennet 53 (2857) 52 (2128)

Kütübüsitte Hadis No: 5955 Hadisin Ravisi: Semüre İbnu Cündüb
Resulullah (sa) derinin iki parmak arasında dilinmesini yasakladı
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Cihad 74

Kütübüsitte Hadis No: 5956 Hadisin Ravisi: Aişe
Ben Resulullah’ın kimseyi dinden başka bir şeye nisbet ettiğini görmedim
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Edeb 86 (4987)

Kütübüsitte Hadis No: 5957 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Resulullah (sa) (namazda) emrolunduğu yerde açıktan okudu emrolunduğu yerde sükut etti (gizli okudu) “Ve senin Rabbin unutkan değildir” (Meryem 64); “Andolsun ki Allah’ın Resulü’nde sizin için (her hususta) güzel bir örnek vardır” (Ahzab 21)
Hadis Kaynağı:Buhari Ezan 105

Kütübüsitte Hadis No: 5958 Hadisin Ravisi: Ebu Hureyre
Resulullah (sa) buyurdular ki “Ben size (kendiliğinden) ne bir şey veriyor ne de sizi bir şeyden menediyorum Ben sadece bir memurum (Allah’ın emrine göre veriyorum)” Bir rivayette de şöyle demiştir “Ben (sadece emre uygun şekilde) taksim ediyicim emredildiğim yere koyarım”
Hadis Kaynağı:Buhari Humus 7; Ebu Davud Haraç 13 (2949)

Kütübüsitte Hadis No: 5959 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Resulullah (sa) (Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ eden) memur bir kul idi Bize (Ali Beytine) insanlardan ayrı olarak üç şey dışında hiçbir tefrikte bulunmadı O üç şey de şunlardır Abdesti mükemmel yapmamızı emretti Sadaka yemememizi emretti Merkebi at üzerine aşırmamamızı emretti”
Hadis Kaynağı:Tirmizi Cihad 23 (1701); Nesai Taharet 106 (1 89)

Kütübüsitte Hadis No: 5960 Hadisin Ravisi: Abdullah İbnu Amr İbni’lAs
Resulullah (sa) bize (bazan) sabah oluncaya kadar Beni İsrail kıssası anlatırdı Anlatma işini farz namaz için kalkınca bırakırdı
Hadis Kaynağı:Ebu Davud İlm 11 (3663)

Kütübüsitte Hadis No: 5961 Hadisin Ravisi: Alkame İbnu Abdillah
Resulullah (sa) Müslümanlar arasında (tedavülü) caiz olan sikke (dökülmüş paraların) bir kusur olmadan kırılmasını yasakladı
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Büyu 50 (3449)

Kütübüsitte Hadis No: 5962 Hadisin Ravisi: Enes
Bir adam Resulullah (sa)’a gelerek “Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a tevekkül edeyim” diye sormuştu Ona “Bağla ve tevekkül et” buyurdu
Hadis Kaynağı:Tirmizi Kıyamet 61 (2519)

Kütübüsitte Hadis No: 5963 Hadisin Ravisi: İbrahim Nehai
Dahhak İbnu Kays Mesruk’u işçi olarak kullanmak istemişti Umare tu’bnu Ukbe ona “Hz Osman (ra)’ın katillerinden baki kalmış bir adamı isti’mal mi edeceksin” dedi Mesruk rahimehullah da ona “Abdullah İbnu Mes’ud (ra) bana rivayet etti “Resulullah (sa) baban Utbe’yi öldürmek istediği zaman (baban); “Çocuklara kim hami olacak” dedi Aleyhissalatu vesselam da; “Ateş” buyurdular Senin için Resulullah’ın (münasib görüp) razı olduğuna ben de razıyım” dedi
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Cihad 128 (2686)

Kütübüsitte Hadis No: 5964 Hadisin Ravisi: Huzeyfe
Necran’ın iki sahibi Seyyid ve Akib Resulullah (sa)’a geldiler Onunla mülaane yapmak istiyorlardı Bunlardan biri arkadaşına “Bunu yapma Eğer (Muhammed gerçek) bir peygamberse ve bize lanette bulunursa biz bir daha felah bulamadığımız gibi bizden sonra gelecek nesiller de iflah olmazlar” dedi Resulullah’a gelip “Biz sana istediğini vereceğiz bizimle emin birini gönder Bizimle emin olmayanı gönderme” dediler Aleyhissalatu vesselam “Ben sizinle gerçekten hakkıyla emin bir adam göndereceğim” buyurdu Bunun üzerine Resulullah’ın ashabı (bu övülen şahıs olabilmek için) ona yaklaştı Aleyhissalatu vesselam “Ey Ebu Ubeyde İbnu’lCerrah sen kalk” emretti Ebu Ubeyde kalkınca Resulullah (sa) “İşte şu bu ümmetin eminidir” buyurdular
Hadis Kaynağı:Buhari Fedailu’lAshab 21 Megazi 72 İcazetu Haberi’lVahid 1

Kütübüsitte Hadis No: 5965 Hadisin Ravisi: Ebu Hureyre
Resulullah (sa) buyurdular ki “Şeytanlar için develer vardır Şeytanlar için evler vardır Şeytanlara ait develere gelince ben onları gördüm (Şöyle ki) Biriniz yedeğinde iyi beslediği seçkin develerle (yola) çıkar bunlardan hiçbirine binmez Yol esnasında yürümekten kesilmiş (bir din) kardeşine rastlar devesine onu da almaz (işte bu develer şeytana aittir çünkü gösteriş ve tefahur için beslenmiştir) Şeytana ait evlere gelince onların (müreffeh) inşalar tarafından (seyahata çıkınca kullanılan ve) ipeklerle örtülmüş kafeslerden (hevdeç) başkası olmadığını zannediyorum”
Hadis Kaynağı:Ebu Davud Cihad 62 (2568)

Kütübüsitte Hadis No: 5966 Hadisin Ravisi: Ebu Hureyre
Resulullah (sa) buyurdular ki “(Kıtlık) senesi yağmurun yağmadığı (sene) değildir Asıl kıtlık senesi yağmur bol bol yağdığı halde yerin hiç birşey bitirmediği senedir”
Hadis Kaynağı:Müslim Fiten 44 (2904)

Kütübüsitte Hadis No: 5967 Hadisin Ravisi: Abdillah İbni’şŞihhir
Mutarraf İbnu Abdillah İbni’şŞihhir babasından naklen diyor ki “Resulullah (sa) buyurdular ki “Ademoğlunun misali yanibaşında doksan dokuz tane (öldürücü) belanın bulunmasına benzer Bu belalardan kurtulmuş olsa bile sonunda ölünceye kadar çekeceği düşkünlük hali yakalayacaktır”
Hadis Kaynağı:Tirmizi Kader 14 (2151)

Kütübüsitte Hadis No: 5968 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Resulullah (sa) buyurdular ki “İki (büyük) nimet vardır insanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır Sıhhat Ve boş vakit”
Hadis Kaynağı:Buhari Rikak 1; Tirmizi Zühd 1 (2305)

Kütübüsitte Hadis No: 5969 Hadisin Ravisi: İbnu Abbas
Müseylimei Kezzab Resulullah (sa) zamanında [Medine’ye] geldi ve “Eğer Muhammed bu işi (hilafeti) kendinden sonra bana bırakırsa ben ona tabi olurum” demeye başladı Sonra kavminden kalabalık bir cemaatle Medine’ye geldi Resulullah (sa) da Sabit İbnu Kays İbni Şemmas ile birlikte ona uğradı Bu sırada Aleyhissalatu vesselam’ın elinde bir dal parçası vardı Arkadaşlarının arasında oturmakta olan Müseylime’ye yaklaştı ve “Sen benden şu parçayı istemiş olsan dahi bunu sana vermem Sen Allah’ın senin hakkındaki emrini asla tecavüz edemeyeceksin (Şayet bana itaatten) yüz çevirecek olursan Allah mutlaka senin hakkından gelecektir Öyle zannediyorum ki sen hakkında bana ne gösterilmiş ise o gösterilmiş olan kimsesin [işte Sabit bana bedel sana cevap verecek” buyurup oradan ayrıldı] İbnu Abbas der ki “Ben Resulullah (sa)’ın “öyle zannediyorum ki sen hakkında bana ne gösterilmiş ise o gösterilmiş olan kimsesin” sözü ile neyi kastettiğini sordum Ebu Hureyre (ra) bana şu hususu haber verdi “Resulullah (sa) buyurmuştu ki “Ben bir gün rüyamda elimde iki altın bilezik gördüm Yine rüyamda onlara fazla bir ilgi göstermiştim Allah Teala hazretleri “Onlara üfle” diye vahyetti ben de üfledim derken uçup gittiler Ben bunları benden sonra çıkacak iki yalancı ile yorumladım”

Bir önceki yazımız olan Vaad Hakkında başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Hakkında Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>